2020-2021 УЧЕБНА ГОДИНА
Екипи в групите:

 „Слънчо“

Учители:

Данаила Николова- учител,ДГ

Недка Текирска–учител,ДГ

Помощник – възпитател: Галя Борилова

 „Веселите зайчета“

Учители:

Ралица Пенишева –учител,ДГ

Иванка Гуджерова –учител,ДГ

Помощник – възпитател: Ангелина Желязкова

 „Мечо Пух“

Учители:

Марина Галибарска – учител,ДГ

Милена Рабаджийска- учител,ДГ

Помощник – възпитател: Тинка Димова

Смелите патета“

Учители:

Йорданка Маджева– старши учител,ДГ

Йорданка Хаджийска-старши учител,ДГ

Помощник – възпитател: Йорданка Панова

Музикален педагог – Маргарита Цанкова

Детска яслена група
М.с. – Станка Симеонова
М.с. – Генка Атанасова
Детегледачки – Запрянка Вътева и Златка Карайланска

Директор: Нина Стоева
ЗАС –Анна Витанова

Главен счетоводител – Таня Бойкина

Медицинска сестра – кабинет –
Готвач – Елка Кабамитова
Пом-готвач –Димитрия Черпелийска

Перачка – Спаска Захариева
Огняр: Спас Лалев

Чистач : Запрянка Чучулска