2018-2019 УЧЕБНА ГОДИНА
Екипи в групите:

 

Първа група – „Слънчо“

Учители:

Данаила Николова- учител,ДГ

Недка Текирска–учител,ДГ
Помощник – възпитател: Галя Борилова

Втора група – „Веселите зайчета“

Учители:

Ралица Пенишева–учител,ДГ

Виолета Петкова–учител,ДГ
Помощник – възпитател: Ангелина Желязкова

Трета подготвителна група – „Мечо Пух“

Учители:

Марина Галибарска – учител,ДГ

Ангелина Наневска- учител,ДГ
Помощник – възпитател: Тинка Димова

Четвърта подготвителна група–„Смелите патета“

Учители:

Йорданка Маджева– старши учител,ДГ

Йорданка Хаджийска-старши учител,ДГ
Помощник – възпитател: Мариана Филипова

Музикален педагог – Маргарита Цанкова

Детска яслена група
М.с. – Станка Симеонова
М.с. – Генка Атанасова
Детегледачки – Запрянка Вътева и Златка Карайланска

Директор: Нина Стоева
ЗАС –Анна Витанова

Главен счетоводител – Красимира Бойкина

Медицинска сестра – кабинет – Мария Георгиева
Готвач – Елка Кабамитова
Пом-готвач –Димитрия Черпелийска

Перачка –Запрянка Велчева
Огняр: Спас Лалев