Учители:

Виолета Петкова–учител,ДГ

Цветанка Найденова–учител,ДГ

Помощник – възпитател:

Ангелина Желязкова