Учители:

Петя Митова–учител,ДГ

Иванка Гуджерова–учител,ДГ

Помощник – възпитател:

Ангелина Желязкова