Учители:

Ралица Пенишева–учител,ДГ

Виолета Петкова–учител,ДГ

Помощник – възпитател:

Ангелина Желязкова