Учители:

Йорданка Маджева –  старши учител

Йорданка Хаджийска – старши учител

Помощник – възпитател: Катя Наневска

Главен счетоводител: Таня Бойкина

Перачка : Спаска Захариева

Мед. Сестра – Кабинет: Веска Стефанова