Учители:

Йорданка Маджева– старши учител

Йорданка Хаджийска-старши учител

Помощник – възпитател:

Мариана Филипова