08.10.2019 | Заповед /.PDF формат/

30.09.2019 | ОБЯВЛЕНИЕ за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ в ДГ „Радост“ /.PDF формат/

14.05.2019 | Обществена поръчка 002: Доставка на хляб и хлебни продукти за нуждите на „ДГ Радост“ с. Стряма, общ. Раковски, обл. Пловдив.

14.05.2019 | Обява /.PDF формат/

14.05.2019 | Заповед /.PDF формат/

14.05.2019 | Техническа спецификации /.PDF формат/

14.05.2019 | Указание за участие /.PDF формат/

14.05.2019 | Оферта образец /.DOCX формат/

14.05.2019 | Техническо предложение /.DOCX формат/

14.05.2019 | Ценово предложение /.DOCX формат/

14.05.2019 | Проекто-договор /.DOCX формат/

14.05.2019 | Декларация – 192 Приложение № 4 /.DOCX формат/

14.05.2019 | Декларация-66 Приложение № 5 /.DOCX формат/

14.05.2019 | Приложения /.RAR формат/

01.07.2019 | Протокол /.PDF формат/

10.04.2019 | Обществена поръчка 001: Доставка на хранителни продукти за нуждите на „ДГ Радост“ с. Стряма, общ. Раковски, обл. Пловдив.

23.04.2019 | Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти /.PDF формат/

10.04.2019 | Обява /.PDF формат/

10.04.2019 | Заповед /.PDF формат/

10.04.2019 | Указание за участие /.PDF формат/

10.04.2019 | Технически спецификации /.PDF формат/

10.04.2019 | Документи /.RAR формат/

07.05.2019 | Протокол /.PDF формат/