ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

Длъжност: ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ

Брои свободни места: 1

МЯСТОТО Е СВОБОДНО СЧИТАНО ОТ 01.02.2022г.

Място на работа: ДГ „Радост“ с. Стряма

Образование : Средно общо

Друго: умения за работа с деца и работа в екип

Работно бреме : ПЪЛНО

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

  • Заявление за заемане на длъжността
  • Професионална автобиография
  • Копие от документа удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация
  • Справка за придобития стаж и професионален опит – препис – извлечение от трудова книжка или трудова книжка (копие)

ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР :  ЗА ОПРЕДЕЛЕН СРОК

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ

ОТ: 25.01.2022г,

ДО: 28.01.2022г.

в  сградата на ДГ „Радост“

телефон: 0895744912

Забележка: Свидетелство за съдимост(ако кандидатът е прекъснал повече от 6 месеца трудово правоотношение)/копие/и Карта за предварителен медицински преглед,във връзка с кандидатстването за определената длъжност(ако кандидатът е прекъснал повече от 3 месеца тродово правоотношение)/копие/ се изискват от кандидата,който ще бъде назначен на обявената длъжност.

fce writing how to write an essay free essay writer how to write an email to professor
how to write an essay linkers https://paperhelp.nyc how to write a letter giving advice

ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

 Длъжност: ПОМОЩНИК ГОТВАЧ

Брои свободни места: 1

МЯСТОТО Е СВОБОДНО СЧИТАНО ОТ 08.10.2021г.

Място на работа: ДГ „Радост“ с. Стряма

Образование : Средно общо

Работно бреме : ПЪЛНО

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

  • Заявление за заемане на длъжността
  • Професионална автобиография
  • Копие от документа удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация
  • Справка за придобития стаж и професионален опит – препис – извлечение от трудова книжка или трудова книжка (копие)

ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР :  ЗА ОПРЕДЕЛЕН СРОК

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ

ОТ: 20.09.2021г.

ДО: 05.10.2021г.

в  сградата на ДГ „Радост“

телефон: 0884292915

Обява за свободно работно място на длъжност – Детегледачка