ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

 Длъжност: ПОМОЩНИК ГОТВАЧ

Брои свободни места: 1

МЯСТОТО Е СВОБОДНО СЧИТАНО ОТ 08.10.2021г.

Място на работа: ДГ „Радост“ с. Стряма

Образование : Средно общо

Работно бреме : ПЪЛНО

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

  • Заявление за заемане на длъжността
  • Професионална автобиография
  • Копие от документа удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация
  • Справка за придобития стаж и професионален опит – препис – извлечение от трудова книжка или трудова книжка (копие)

ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР :  ЗА ОПРЕДЕЛЕН СРОК

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ

ОТ: 20.09.2021г.

ДО: 05.10.2021г.

в  зградата на ДГ „Радост“

телефон: 0884292915

Обява за свободно работно място на длъжност – Детегледачка