how to write essay in english for upsc freeessaywriter.org how to write an essay very quickly
how to write an a level english essay https://paperhelp.nyc how to write email quickly

МИСИЯ

 

ДГ”Радост” обучава, възпитава и социализира вашето дете според държавните образователни изисквания и стандарти, в духа на българските традиции и общите човешки и демократични ценности на обединена Европа.

ДГ”Радост” развива индивидуалността и творческите заложби на всяко дете, за да посрещне предизвикателствата  на своето време и да направи своя избор в бъдеще.

 

ВИЗИЯ

 

Ние, екипът на   ДГ“Радост“ :

  • Ще помогнем на детето да се чувства ценено, да бъде уверено в себе си и да вярва в способностите си;
  • Ще работим за постигане на  трайни  резултати, умения за критично мислене и компетентности, като в обучението използваме  интерактивни методи, ИКТ, работа по проекти.
  • Детето ще учи играейки, ще експериментира, ще взаимодейства в изградена позитивна образователна среда.
  • Ще работим със семейството и Обществения съвет като партньори в различни дейности за постигане на целите  – устойчиво развитие на детската личност и

индивидуален.потенциал и плавен    и успешен преход за училище.