За учебната 2018-2019г. ЕТ „НАНА“ Павел Чалъков,

предлага участие на децата по групи  в допълнителни дейности над ДОС, както следва:

 

  • Народни танци с преподавател – Николай Цветански
  • Английски език с преподавател – Ваня Проданова

График на дейностите над ДОС

Народни танци:

Понеделник Сряда
ІІІ-та група 10:30ч 10:30ч
ІV-та група 11:00ч 11:00ч
І-ва група 11:30ч 11:30ч
ІІ-ра група

 

11:30ч 11:30ч

 

Английски език:

Вторник Четвъртък
І-ва група
ІІ-ра група 10:30ч 15:00ч
ІІІ-та група 11:00ч 15:00ч
ІV-та група 11:00ч 15:00ч