ДГ”Радост”, с.Стряма предоставя възможност за плащане с ПОС терминално устройство.

Предоставяне на достъп до обществена информация Достъп до обществена информация се предоставя лично на заявителя. Предоставянето на достъп до обществена информация става с Решението на директорът. Форми за предоставяне на достъп до обществена информация: -преглед на информация – оригинал или …