Добре дошли в сайта на Детска Градина Радост!

Повече

УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ,

ДГ “Радост“ започва  постепенно и контролирано възобновяване на дейността си  от 01.06.2020г.

За целта се въвеждат мерки и правила ,с които трябва да се запознаете.

Мерки във връзка с оновяване на дейността в ДГ

Ако решите да пуснете детето си на детска градина трябва да попълните „ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ“  .

Бланка за ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

Декларация за възобновяване на посещението на децата след отваряне на ДГ


През учебната 2019 – 2020 г.

ДГ “Радост“ участва по
Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование
Дейност 1

ДГ”Радост”, с.Стряма предоставя възможност за плащане с ПОС терминално устройство.


Ден за консултации – Сряда от 17:00ч – 18:00ч

Полезни съвети за успешна адаптация в детската градина