Добре дошли в сайта на Детска Градина Радост!

Списък на децата приети в ДГ „Радост“ за учебната 2022/2023

Период за записване на новоприети деца за учебната 2022/2023

 

Уважаеми родители,

във връзка с предприетите мерки срещу разпространението на COVID19 ,

от Министерството на образованието и науките изпратиха списък с одобрените тестове,

подходящи за тестуване за носителство на вируса SARS – COV-2, причиняващ заболяването COVID 19 .

Молим ,за вашето мнение!

Бихте ли тествали детето си за носителство на вируса?

Кой тест бихте одобрили?

Списък антигенни тестове

 

Насоки за обучение и действия в условията на извънредно епидемична обстановка в детските градини през

учебната 2021 – 2022 година

http://cdg-radost.com/wp-content/uploads/2021/09/Nasoki_DG_31082021.pdf

 

Повече

 

Информация за самостоятелна форма на обучение

Детска градина „Радост“  обявява свободните места по групите за учебната 2021 – 2022г. и приема на децата.

Обява за свободни места по групите

 

През учебната 2019 – 2020 г.

ДГ “Радост“ участва по
Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование
Дейност 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ДГ”Радост”, с.Стряма предоставя възможност за плащане с ПОС терминално устройство.

Ден за консултации – Сряда от 17:00ч – 18:00ч

Полезни съвети за успешна адаптация в детската градина